Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Katarina]; Bryggare Slagströms änka; Stalltrebygning; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]

Uppdaterad