Ritning
Arkitekt: Strokke. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Ålandsgränden

Åhlans Gatan [= Mäster Samuelsgatan]; Advocat Fiscalen Hindrich Löffgreen; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad