Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Konstindustriutställningen 1909, exteriör

Uppdaterad