Ritning

Ritning över hus i kvarteret Dykärret

Södermalm; [Dykärret?]; Bryggaren Johann Åbrincken; [Plan]; [Fasad]