Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Skärgårdsgatan

Skiärgåls Gatan; Tunnbindare Mester Johan Georg Grundell; [Plan]; [Fasad]; [Bod]

Uppdaterad