Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Panorama från söder över Skepps- och kastellholmarna

Uppdaterad