Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sandbacken Mindre

[Katarina]; [Sandbacken Mindre?] [166=7?]; Brännvinsbrännare Anders Dalström; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad