Foto
Fotograf: Lindahl, Axel (1841-1906). Stadsmuseet i Stockholm

Gustaf Adolfs Torg mot Norrbro och Kungliga slottet

Uppdaterad