Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bergsgruvan

[Bergsgruvan]; Tantogatan; Järnbäraren Anders Åckerblom; Träbygning; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad