Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Föreningen för husmodersskolor med barnavård, Skånegatan 118, exteriör.

Föreningen för husmodersskolor med barnavård, Skånegatan 118, kvarteret Barnängen Större, nuvarande Eurenii Minna. Exteriör med Sofia Folkskola i bakgrunden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad