Ritning
Arkitekt: Alm, Olaus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Vedbäraren

Ladugårdslandet; Wedbäraren; Trägårds Mästaren Gustaf Dahlman; [Trähus]; [Plan]; [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad