Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Hammaren

[Jakob?]; [Hammaren?]; Möllnaren Johan Fischer; [Plan]; [Fasad]; [Kvarn]

Uppdaterad