Ritning

Ritning över hus i kvarteret Pelarbacken Större

Södermalm; [Pelarbacken Större?]; Mjölnaren Anders Söderberg; Kvarn; [Plan]; [Fasad]