Foto

Hårsfjärden. Kustflottans skepp, ""Göta Lejon"" putsas upp inför kungaparets färd med skeppet till Finland