Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Lilla Bastugatan

Lilla Bastugatan; Sjöman Jacob Blom; [Plan]; [Fasad]; Träbygningen

Uppdaterad