Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Johan Kyhlmans avritning av andra våningen; [Plan]

Uppdaterad