Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Svärdfisken

[Klara]; Norrmalm; Swärdfisken 1[=1]; Hålländargatan [3]; Mathias Norström; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad