Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Norrlandsgatan

Norrmalm; [Jakob]; Norrlandsgatan; Sal. Bryggaren Lars Bong; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad