Karta över Långholmen.
Karta

Karta över Långholmen på Södermalm.

Charta öfver Långholmen på Södermalm. Författad år 1773 af stads ingenieur Hieron von der Burg Senior, samt genom mätning tillökt och afritad år 1802 af Hieron von der Burg J:or.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Långholmen : den gröna ön

Långholmen : den gröna ön