Ritning
Arkitekt: Franck, Mickael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Stormhatten

Norrmalm; [Jakob]; [Stormhatten?]; Tunnbindare Christofer Gottberg; [Plan]; [Fasad]; [En Vån]

Uppdaterad