Text
Författare: Stockholms stads hamnstyrelse. Stockholms stadsarkiv

Hammarbyleden : 25/11 1929

Här beskrivs projektet Hammarbyleden. Man behövde en större farled mellan Mälaren och Saltsjön. Sjötrafiken ökade ständigt och fraktbåtarna blev också större. Läs mer om den komplicerade byggnadsprocessen som bland annat innefattade muddring och sänkning av vattennivåer...
78 sidor. Illustrerad med fotografier och kartor.

Uppdaterad