Ritning

Monter för Joseph Leja vid Stockholmsutställningen 1897

Ur Stadsarkivets samling med planer och ritningar från Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.