Kollektivhus i Nockebyhov.
Ritning
Arkitekt: Reinius, Leif, Backström, Sven. Stockholms stadsarkiv

Kollektivhus i Nockebyhov

Ritningar till kollektivhus i Nockebyhov av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Byggmästare var Olle Engkvist. De ritningar som visas är samtliga byggnadsritningar (konstruktionsritningarna har inte skannats) som bevarats i det aktuella ritningsnumret (A17823).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad