Ritning

Ritning över hus i kvarteret Bryggaren

Kungsholmen; Bryggaren [= Munklägret]; [Kungliga Myntet]; Garfwaren Sifilius; Bräd Bod[?]; [Plan]; [Fasad]