Ritning

Ritning över hus i kvarteret Vildmannen

[Jakob]; Wilman 7[=6] [= Vildmannen]; Andreas Söderman; [Plan]; [Fasad]