Ritning

Ritning över hus vid Västerlånggatan

[Nikolai]; Wästerlånggatan; Åldermannen Lorentshangs Änka; Susanna M. Lang; [Fasad]; [Tak]