Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Plåtslagare Joh. Månsson Berg; [Plan]; [Fasad]