Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Hagasessorna, Margareta, Birgitta och Désirée, på tåg vid Centralstationen

Uppdaterad