Foto

Hagasessorna, Margareta, Birgitta och Désirée, på tåg vid Centralstationen