Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Hagasessorna, Margareta, Birgitta och Désirée, på tåg vid Centralstationen

Uppdaterad