Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Glasbruksgatan

[Kungsholmen]; [Glasbruksgatan = Fleminggatan]; [Hans Lenman]; Fasad

Uppdaterad