Ritning
Arkitekt: Gerdes, Petter. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Drumdarius

Ladugårdslandet; Drumdarius [= Brandröret Större?]; Camereraren Nils Sandelhielm; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad