Ritning
Arkitekt: Olsson, Nils. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Norrbro

Norrmalm; [Klara]; Norrbro; Hofslagaren Christopher Weisheit; [Fasad]

Uppdaterad