Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Guldarbetaren Johan Warron; Approberat med Tegeltaak

Uppdaterad