Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Guldarbetaren Johan Warron; Approberat med Tegeltaak