Ritning
Arkitekt: Forsbergh, Murmästare. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Jericho

[Jakob]; Giericko 47[=17]; Bergsgränden [24] [= Jakobsbergsgatan]; Magnus Söderman; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad