Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Garvargatan

Kungsholmen; Garfwaregatan; Garfwaremästare Lars Sitelius; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad