Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Dessein av stånddrabanten Abraham Sund.

Uppdaterad