Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Skvalbergsgatan

Södermalm; Skwalberg Gatan [= Skaraborgsgatan] Snickarmästare Ludvig Neibert; [Plan];[Fasad]; Wärkstaden

Uppdaterad