Ritning
Arkitekt: Heilig, Johann Matteus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Sörmlandsgatan

Södermalm; Sörmalands Gatan; Schiöman [Sjöman] Hans Hussman; Träbygningen; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad