Foto

Gun Hägglund och Gunnar Hörstadius läser Daily Mail på Publicistklubben i Rosenbad