Ritning
Arkitekt: Alm, Claus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Smala Gränd

Ladugårdslandet; Smala Gränden [= Grev Turegatan]; Bryggaren Hr Carl Befve; [Plan]; [Fasad];[Trähus]

Uppdaterad