Ritning
Arkitekt: Frank. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Ladugårdslandet; Fiscallen Archeus[?]; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad