Ritning
Arkitekt: Beckman, Byggmästare. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Vingråen

[Adolf Fredrik]; Vingråen; Drottninggatan; Petter P. Söderberg; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad