Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Apotekaren

[Johannes?]; [Apotekaren?]; Mölnare Ålderman Anders Lindberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad