Ritning

Ritning över hus i kvarteret Apotekaren

[Johannes?]; [Apotekaren?]; Mölnare Ålderman Anders Lindberg; [Plan]; [Fasad]

Så här anger du källa för en ritning

Har du frågor om ritningen?

Rättigheter