Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Mjölnare Eric Morin; Träbygningen; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad