Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Mjölnare Eric Morin; Träbygningen; [Plan]; [Fasad]