Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Repslagargatan

Södermalm; [Maria]; Repslagaregatan; Skiepparen Jöns Lunds Änkia; Hustrun Helena Skruf; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]; Torftak

Uppdaterad