Ritning
Arkitekt: Alm, Claus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Sköldpaddan

[Klara]; Skyllpaddan [= Snäckan?]; Stenhuggargränden [= Karduansmakargatan]; Färgaren Mäster Gottleb Berg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad