Bilden är ett collage som visar en nutida karta och en gammal karta från 1885h
Nutida karta och 1885 års karta, Stockholms stadsarkiv

Jämför kartor

Kartan visar hur staden har sett ut i olika tider. Eller ibland hur människor har velat att den ska se ut. Res tillbaka i tiden och se hur Stockholm har förändrats sedan 1600-talet genom att jämföra olika kartor med varandra.

Lärarhandledning för:

Beroende på var i Stockholm ni tittar finns det historiska kartor som ni kan jämföra dagens karta med. Kartorna från 1817 och 1934 samt de från 1944 och framåt täcker in stora delar av Stockholm. 

Låt eleverna diskutera tillsammans i helklass eller i mindre grupper.

Elevmaterial

Uppgift 1 - Din egen plats på kartan

Gå till Jämför kartor.

Hitta din plats på kartan Idag.
Var på kartan är du nu?
- Var bor du?
- Var ligger skolan?
- Hitta andra platser som du känner igen.

Jämför olika kartor med varandra.
Ändra tiden på den andra kartan till 1817.
- Vad är olika mellan kartorna från 1817 och idag?
- Vad är lika?
- Varför är det så, tror du?

Ändra tiden på den andra kartan till 1934.
- Vad är olika mellan kartorna från 1934 och idag?
- Vad är lika?
- Varför är det så, tror du?

Uppgift 2 - Gamla stan, kartor och källkritik

Gå till Jämför kartor.

Zooma kartan så att den bara visar Gamla stan.

Jämför kartorna Idag och 1642
- Vad är olika mellan kartorna från 1642 och idag?
- Vad är likt?
- Varför är det så, tror du?

På dagens kartor finns inte båtar med.
Varför finns det båtar med på kartan från 1642, tror du?

Uppdaterad