Dekorativ illustration: Panorama över Gamla Stan ur fågelperspektiv, 1868
Montage: Omslag till Norrtullsligan av Elin Wägner, Stockholms stadsbibliotek. Panorama från luftballong över Stockholm, 1886. Konstnär: Carl Johan Billmark. Stadsmuseet i Stockholm.

Illustrera en Stockholmsskildring

I en text beskriver författaren med ord hur någonting ser ut. I den här uppgiften ska du "hjälpa texten" genom att sätta bilder till den. Du ska få ord och bild att samspela genom att bildsätta en berättelse om Stockholm.

Lärarhandledning för:

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera lektionen. Låt eleverna lösa uppgiften under din ledning, enskilt eller i mindre grupper. 

Du kan anpassa omfånget på uppgiften, till exempel genom att bestämma

 • antalet bilder eleverna ska använda i redovisningen
 • mängden text som ska illustreras

Material till uppgiften

På Stockholmskällan finns illustrerade Stockholmsskildrare som du kan visa klassen för inspiration.

I Skymningslandet av Astrid Lindgren

Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström

Norrtullsligan av Elin Wägner

Elevmaterial

Uppgift 1 - Läs en Stockholmsskildring

Läs en berättelse som utspelar sig i Stockholm.

 1. När utspelar sig berättelsen?
  Om du inte får veta det i berättelsen får du söka information om den i en lärobok, på nätet eller biblioteket.stockholm.se.
 2. När är boken skriven?
  Utspelar den sig i samma tid som författaren levde i?
  Har författaren behövt hitta på eller använda sin fantasi för att kunna beskriva hur Stockholm såg ut?
 3. Välj ut några stycken ur boken där du får veta något om miljön, byggnader, platser, yrken eller händelser.

Uppgift 2 - Sätt bilder till berättelsen

 1. Gå till stockholmskällan.se
  Sök efter bilder av det som berättelsen beskriver i de stycken du har valt ut.

 2. Ta reda på historisk information om några av de platser eller företeelser som du har valt. Är det något du inte förstår eller vet vad det är? Ta reda på det och förklara när du redovisar uppgiften sedan.

  Sök fakta och förklaringar på Stockholmskällan, uppslagsverk på nätet, läroböcker eller fackböcker om Stockholm. Använd Jämför karta på Stockholmskällan för att undersöka hur platsen har förändrats.

 3. Gör en powerpointpresentation med dina bilder och citat ur berättelsen.

  När texten och bilderna står tillsammans kommer de att förstärka varandra: Det blir tydligare vad bilden föreställer eftersom texten finns där som förklaring. Texten kommer också att bli tydligare eftersom det finns en bild som visar det författaren beskriver med ord.

Redovisa inför klassen

 1. Visa powerpointen med bilderna och läs upp de stycken du har valt att arbeta med inför klassen.

 2. Berätta om bilderna du har valt ut:
  - vad de föreställer
  - när de är tagna
  - vad som är likt och olikt mot idag
  - om eller hur platsen eller företeelsen har förändrats.

Uppdaterad