Dekorativ illustration: Kvinna i svart framför en kärra
Slussen mot söder från Slussplan. Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm.

100 år av samhällsutveckling

1913 placerade någon en kamera mitt på Slussen och filmade gatulivet. På mindre än tre minuter får du inblick i hur samhället har förändrats de senaste 100 åren. Vad är sig likt och vad är sig olikt? Hur tog sig människor fram i staden? Och var är alla tjejer?

Lärarhandledning för:

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera uppgiften. Uppgiften tar upp till en lektion i anspråk, men elevernas diskussion kan vara utgångspunkt för ett större undervisningsmoment om till exempel genushistoria, teknikhistoria, modernitet, industrialisering eller klassperspektiv.

Elevmaterial

Uppgift 1 - Slussen 1913: Vad är likt och vad är olikt?

A). Visa eleverna filmen "Kinografen" i helklass. Låt dem sedan gruppvis diskutera följande frågor:

 1. Vad av det du ser i filmen är sig olikt jämfört med idag?
 2. Vad är sig likt jämfört med idag?

Uppgift 2 - Historisk referensram: är du som de?

 1. Diskutera därefter i helklass vad eleverna har kommit fram till. Låt eleverna reflektera över dessa följdfrågor:
 2. Hur kommer det sig att det är mest män i bild, men inte lika många kvinnor? 
  Är det någon skillnad på hur kvinnor och män rör sig på gatorna, själva eller i sällskap med andra? 
  Vad säger det om samhället 1913 och vad berättar det om hur samhället har förädrats de senaste hundra åren?
 3. Hur gick folk klädda? 
  Varför bar nästan alla hatt, och vad symboliserar de olika huvudbonaderna som du ser i filmen? 
  Hur uttrycker du dig genom ditt mode? 
  Vilka symboler använder vi i dagens mode? 
  Är det någon skillnad mellan vad människor ville signalera genom sitt mode 1913 jämfört med idag?
 4. Hur tog sig folk fram på stan? 
  Syntes till exempel några bilar i bild? Eller exempel på kollektivtrafik?
  På vilka andra sätt tog sig folk fram om de inte hade bil, och hur fraktades varor och gods genom staden?
 5. Människor lägger märke till kameran, varför då? 
  Vad berättar deras reaktioner för oss om teknikutvecklingen 1913? 

Uppgift 3 - Källkritik

 1. Vilka slutsatser kan vi dra från en över 100 år gammal, knappt tre minuter lång film? Och vilka slutsatser kan vi inte dra? 
 2. Vad vet vi om filmens tillkomst? Vilken information saknas? 
 3. Är filmens innehåll representativt för hur samhället såg ut i början av 1900-talet?
 4. Är filmens innehåll ens representativt för hur folklivet på Slussen såg ut?
 5. Lyft fram filmens styrkor och svagheter som historiskt källmaterial till de frågor som du undersöker.

Uppdaterad