Alla lektioner i Stockholmskällan

Här hittar du alla lektionsförslag i Stockholmskällan, i alfabetisk ordning.

Du kan också söka efter lektionsförslag utifrån stadium eller förmågor.

Alla lektioner i Stockholmskällan

Analysera historisk källa om politisk aktör, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Barnens rösträtt - Varför ska barnen vänta?, svenska, historia, samhällskunskap åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna muntlig och skriftlig kommunikation, anpassa språket, följa språkets normer och strukturer, använda historisk referensram, historiebruk och källkritik samt reflektera över hur samhällen formas, analysera samhällsfrågor och reflektera över demokratiska värden.

Bildanalys, bild åk 4-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera bilder.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys och historiska begrepp.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv.

En resa i tiden, historia och bild åk 1-3
Hur reste stockholmare förr, innan det fanns tunnelbana och bussar? En lektion om Stockholms kollektivtrafikshistoria.

Från Karl XII:s torg till Alfons Åbergs gata - Historiebruk på gator och torg, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och reflektera över historiebruk.

Från leverstuvning till kebabgryta, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Gör en språkhistorisk tidslinje år 1000-1900, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Gör en språkhistorisk tidslinje år 1000-1900, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över och kritiskt granska text och att utveckla kunskaper i språkhistoria.

Gör film om frihetskämpe, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk i skoldebatten, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk på gator och torg: Från Karl XII:s torg till Alfons Åbergs gata, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk, utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp.

Historiebruk på gator och torg: från Karl XII till Alfons Åberg, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska teorier och begrepp och reflektera över historiebruk.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter, historia åk 4-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hur vet vi det vi vet om historia? historia, svenska åk 4-9
Uppgiften gere eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och träna källkritisk analys. Eleven övar också muntlig kommunikation och att läsa och analysera text och bild.

Illustrera en Stockholmsskildring, svenska åk 7-9 
Uppgiften ger eleven förutsättningar läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket, genom att få text och bild att samspela.

Jobba som Fogelström - skriv novell till en bild, svenska 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig kommunikation och att anpassa språket efter genre. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Jobba som Fogelström - skriv en novell till en bild, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig framställning och språkriktighet.

Jämför kartor - En resa i tiden, om din egen plats och Gamla stan, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - Hur såg Stockholm ut, egentligen? historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - se Stockholm (och kartkonsten) förändras, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Kliv in i historien - historisk green screen, bild åk 4-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Kortskrivning till en bild, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Kortskrivning till en bild, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Kortskrivning till en bild, svenska, gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig framställning och språkriktighet.

Källkritik med Axel von Fersen, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Motioner med visioner - historiska samhällsproblem, historia eller samhällskunskap, gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Politisk propaganda, historia, svenska, bild åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys. Dessutom tränar eleven att läsa och analysera text och bild.

Skriv en novell till en bild, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig kommunikation och att anpassa språket efter genre. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Skriv ett argumenterande brev till tomten, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Skriv ett argumenterande brev till tomten, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Språkhistoria med Bellman - 1700-talssvenska, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer och källkritik.

Språkhistoria med Bellman - 1700-talssvenska, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över och kritiskt granska text och att utveckla kunskaper i språkhistoria.

Stop motion-animera en historia med historiska bilder, bild åk 4-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Tre personer på tre minuter - ett historiskt möte med nyanlända stockholmare, historia åk 4-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och träna källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vädersolstavlan - Stockholm under Vasas tid, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Välkommen till min plats, tema år 4-6
Temaarbete som utgår från bekanta platser i skolans närmiljö och inkluderar flera olika ämnen såsom historia, svenska, samhällskunskap och geografi.

10 källkritiska övningar, historia och svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys. I svenska tränar eleven informationssökning, källkritik, att läsa och analysera text och muntlig och skriftlig kommunikation.