Alla lektioner i Stockholmskällan

Här hittar du alla lektionsförslag i Stockholmskällan, kategoriserade efter skolstadium. Längre ned på sidan finns länkar till samtliga lektioner.

Hitta lektionsförslag efter årskurs och skolstadium

Förskolan

Förskoleklass

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Grundsärskolan

Gymnasiet

Alla lektioner i Stockholmskällan

Barnarbete under industrialismen, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Barnarbete under industrialismen, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Barnens rösträtt - Varför ska barnen vänta?, svenska, historia, samhällskunskap åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna muntlig och skriftlig kommunikation, anpassa språket, följa språkets normer och strukturer, använda historisk referensram, historiebruk och källkritik samt reflektera över hur samhällen formas, analysera samhällsfrågor och reflektera över demokratiska värden.

Bildanalys, bild åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera bilder.

Bildanalys, bild åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera bilder.

Bredda temat med historiska bilder, svenska och SO, förskoleklass
Pedagogiska tips till lärare F-6.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys och historiska begrepp.

Demonstrationsbråk 1902 - olika perspektiv i kampen för rösträtt, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv.

En resa i tiden, SO och bild, förskoleklass
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utforska och beskriva företeelser i natur, teknik och samhälle och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer.

En resa i tiden, historia och bild åk 1-3
Hur reste stockholmare förr, innan det fanns tunnelbana och bussar? En lektion om Stockholms kollektivtrafikshistoria.

Ett brev om jultomten och välfärdssamhällets framväxt, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Ett brev om jultomten och välfärdssamhällets framväxt, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna källkritisk analys, utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Ett föremål berättar om kolonialismen, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Från Karl XII:s torg till Pippi Långstrumps gata - Historiebruk på gator och torg, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och reflektera över historiebruk.

Från leverstuvning till kebabgryta, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Guida i Gamla stan, historia, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation, informationssökning och källkritik och att anpassa språket. 

Guida i Gamla stan, historia, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla förmåga att tala och diskutera och språkriktighet.

Gör en språkhistorisk tidslinje år 1000-1900, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Gör en språkhistorisk tidslinje år 1000-1900, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över och kritiskt granska text och att utveckla kunskaper i språkhistoria.

Gör film om frihetskämpe, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk i skoldebatten, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och reflektera över historiebruk. Eleven tränar också källkritisk analys.

Historiebruk på gator och torg: Från Karl XII till Pippi Långstrump, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk, utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp.

Historiebruk på gator och torg: från Karl XII till Pippi Långstrump, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska teorier och begrepp och reflektera över historiebruk.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter, historia och svenska grundsärskolan
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hundra år av samhällsutveckling på tre minuter, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Hur har det sett ut här? svenska och SO, förskoleklass
Uppgiften ger eleven förutsättningar att kommunicera i tal och skrift, undersöka naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser.

Hur länge sedan är 100 år sedan? Svenska och SO, förskoleklass
Uppgiften ger eleven förutsättningar att undersöka människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser, samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar och åsikter.

Hur vet vi det vi vet om historia? historia, svenska grundsärskolan
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och träna källkritisk analys. Eleven övar också muntlig kommunikation och att läsa och analysera text och bild.

Hur vet vi det vi vet om historia? historia, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och träna källkritisk analys. Eleven övar också muntlig kommunikation och att läsa och analysera text och bild.

Hur vet vi det vi vet om historia? historia, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och träna källkritisk analys. Eleven övar också muntlig kommunikation och att läsa och analysera text och bild.

Illustrera en stockholmsskildring, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket.

Illustrera en Stockholmsskildring, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket, genom att få text och bild att samspela.

Jobba som Fogelström - skriv novell till en bild, svenska 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig kommunikation och att anpassa språket efter genre. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Jobba som Fogelström - skriv en novell till en bild, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig framställning och språkriktighet.

Jämför kartor - En resa i tiden, om din egen plats och Gamla stan, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - Hur såg Stockholm ut, egentligen? historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Jämför kartor - se Stockholm (och kartkonsten) förändras, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Kliv in i historien - historisk green screen, bild åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Kliv in i historien - historisk green screen, bild åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Kortskrivning till en bild, svenska grundsärskolan
Uppgiften ger eleven förutsättningar att tala och samtala, skriva texter och bearbeta bilder.

Kortskrivning till en bild, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Kortskrivning till en bild, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text, i det här fallet en bild.

Kortskrivning till en bild, svenska, gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig framställning och språkriktighet.

Källkritik med Axel von Fersen, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Källkritik med Tre kronor, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Källkritik på fabrik, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Källkritik på Slussen, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Motioner med visioner - historiska samhällsproblem, historia eller samhällskunskap, gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Nattkorpens Stockholmskarta, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text.

Politisk propaganda, historia, svenska, bild åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika teorier och begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys. Dessutom tränar eleven att läsa och analysera text och bild.

Rätt till sexuell och reproduktiv hälsa - en mänsklig rättighetshistoria
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också historiska teorier och begrepp.

Skriv en novell till en bild, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla skriftlig kommunikation och att anpassa språket efter genre. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer.

Skriv ett argumenterande brev till tomten, svenska åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Skriv ett argumenterande brev till tomten, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation och att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven på att anpassa språket och följa språkliga strukturer och normer.

Språkhistoria med Bellman - 1700-talssvenska, svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att läsa och analysera text. Dessutom tränar eleven språkliga strukturer och normer och källkritik.

Språkhistoria med Bellman - 1700-talssvenska, svenska gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över och kritiskt granska text och att utveckla kunskaper i språkhistoria.

Stadsvandring med Google maps, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och reflektera över historiebruk.

Stadsvandring med Google maps, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska begrepp och reflektera över historiebruk.

Stadsvandring med Google maps, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram, använda historiska teorier och begrepp och reflektera över historiebruk.

Stop motion-animera en historia med historiska bilder, bild åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Stop motion-animera en historia med historiska bilder, bild åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att skapa bild med digitala tekniker och uttrycka budskap i bilder.

Studera en historisk källa om politisk aktör, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk och utveckla en historisk referensram.

Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk och utveckla en historisk referensram.

Tolka en historisk bild - vad berättar den om demokratiseringen? historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys.

Tolka en historisk bild - vad berättar den om demokratiseringen? historia, gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Tre personer på tre minuter - ett historiskt möte med nyanlända stockholmare, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vad behöver du veta för att svara barnen?
Pedagogiska tips till lärare F-6 och förskollärare.

Vad berättar ett "arierbevis" om Förintelsen? Historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk och utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys. 

Vad berättar ett "arierbevis" om Förintelsen? Historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk och utveckla en historisk referensram. Eleven tränar också källkritisk analys. 

Vad ritar du på din skattkarta? Svenska, SO och bild, förskoleklass
Uppgiften ger eleven förutsättningar att kommunicera i tal och skrift och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer, tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande, historia åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och träna källkritisk analys.

Varför rösträtt? - olika faktorer till rösträttens införande, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också källkritisk analys.

Vem får vara svensk? Analysera nationalistiska argument från tre århundraden, historia gymnasiet
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och historiska kunskaper utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven tränar också historiska teorier och begrepp och källkritisk analys.

Vädersolstavlan - Stockholm under Vasas tid, historia åk 4-6
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Välkommen till min plats, tema år 4-6
Temaarbete som utgår från bekanta platser i skolans närmiljö och inkluderar flera olika ämnen såsom historia, svenska, samhällskunskap och geografi.

10 källkritiska övningar, historia och svenska åk 7-9
Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys. I svenska tränar eleven informationssökning, källkritik, att läsa och analysera text och muntlig och skriftlig kommunikation.

Uppdaterad