Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1897. Flottans avdelning, interiör

Uppdaterad